Calendar:

Parohia Sfântul Gheorghe - Plevna din Bucureşti
Calea Plevnei nr. 122, Sector 6

Sponsorizaţi reparaţia capitală a bisericii Dumneavoastră parohiale prin donaţii în contul
RO23 RNCB 0071 0114 3776 0001 deschis la BCR

Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce iubesc podoaba casei Sale!